článek v Turistovi

Igy | 30.05.2014

Turistika naboso – nová forma turistiky

Při pohledu na nohy si mnozí z nás určitě již někdy řek¬li, že to jsou nevzhledné, páchnoucí a nedokonalé pa¬řáty, které je nutno stále chránit obuví a podpírat jejich klenbu. Nový trend turistiky naboso však dává prostor pro vnímání nohou jako 6 milionů let vyvíjeného mis¬trovského díla evoluce. Mění se i názor na boty – mo¬derní obuv zná Evropa jen cca 500 let a ještě méně let lidé nosí boty stylem „všichni, všude a pořád“. Ví se již, že nošení obuvi je pro člověka nepřirozené a prokaza¬telně zdravotně závadné (mrzačení a zeslabení chodi¬del, působení bolestí, líheň mikroorganizmů, defor¬mace chůze apod.).

Turistika naboso se jeví jako zdravá, pohodová a zají¬mavá alternativa k turistice v obuvi. Skýtá mnohá zdra¬votní pozitiva (např. pohodu, odstranění některých bolestí, zlepšení imunity, akupresuru) a dodá vašemu výletu třetí rozměr (vnímání teploty a materiálů povr¬chu cesty). Důkazem obliby tohoto nového trendu je budování zahraničních či tuzemských bosých stezek, parků a pořádání bosých akcí, kdy pomalu ale jistě do¬chází i k boření sociálního tabu bosé chůze. Při dodr¬žování určitých bezpečnostních zásad, určitých zásad plánování výletu a použití určitých technik chůze jsou rizika turistiky naboso minimální, přijatelná, a dá se běžnou rychlostí chodit i na delší výlety v těžším terénu a chladnějším počasí. Chůze naboso je velice vhodná i pro děti nebo pro zrakově postižené turisty s proško¬leným průvodcem.

Pro zájemce má KČT (p. Franc, sekce pěší turistiky) k dispozi¬ci podrobnou odbornou me¬todiku turistiky naboso, bosá tématika bude též prezentová¬na na některých akcích KČT – Praha 22. 6. 2014 Piknik v bo¬tanické zahradě, 13. 9. 2014 Týnec nad Sázavou – TP Přes čtyři zámky, 26. – 29. 6. 2014 letní sraz turistů Bělá nad Rad¬buzou a při DP „Poslední pu¬chýř“ v Benešově u Prahy. Pro podrobné a humorné infor¬mace o chůzi naboso lze do¬poručit el. knihu Slouka, I.: Ne-li bosky, z nohou trosky (Praha, Freetimepublishing 2014, Palmknihy.cz).

Mgr. Igor Slouka, Jiří Franc, sekce pěší turistiky PR KČT
Časopis Turista 6/2014, str. 58 – 59, vydává Klub českých turistů.

Přidat nový příspěvek