Dokončení registrace členství

 

Gratulujeme k úspěšné registraci. 

Nyní prosím zašlete členský příspěvek

200 Kč na číslo účtu 2200453812/2010 

 Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo.

 
Prohlášení zpracovatele dat 
 
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání  sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.