Podmínky členství a jeho výhody

  1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.
  2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru.
  3. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 100,–Kč/na rok.
 

Časté otázky a odpovědi

 
Proč je členství zpoplatněno?
Poplatky slouží k zajištění chodu sdružení po techické a administrativní stránce tak, aby mohly být naplňovány cíle sdružení a k propagačním aktivitám.
 
Přinese mi členství nějaké výhody?
Ano. Jednáme se sponzory a dodaveli různých produktů a služeb, jenž se nějak dotýkají zájmů činnosti sdružení. Očekávejte výhody při nákupu těchto zboží a služeb.  Slevy se budou týkat i zpoplatněných veřejných akcí, na kterých bude Bosá turistika o.s. participovat. 
Jako člen se také automaticky stáváte součástí vrcholného orgánu sdružení, a náleží Vám právo  volit orgány sdružení a být do nich volen.
 
Musím být členem, abych se mohl účastnit vašich akcí, či se podílet na vaší činnosti? 
Nemusíte! Naše aktivity jsou otevřené každému. Pokud se však stanete členem, máte právo  podílet se prostřednictvím členské schůze  na stanovování cílů a forem činnosti sdružení a získávat výhody uvedené v předchozím odstavci.
 
Vyplývají mi z členství nějaké povinnosti? 
Základním pravidlem pro naše členy je: chovat se v souladu s dobrými mravy, základními společenskými a etickými normami a právními předpisy České republiky.
 
Jak se mohu stát členem? 
Napište nám na bosaturistika@email.cz. Pošleme Vám přihlášku. 
 
Jak mohu ukončit členství ve sdružení? 
Členství může být ukončeno doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; oznámení může být doručeno i prostřednictvím elektronické korespondence.