Bosá turistika - Slovensko je partnerskou pobočkou spolku bosá turistika, z.s.
 
Poslaním Bosé turistiky Slovensko:
 
Organizovanie bosonohých aktivít, najmä akcií a výletov na slovenskom
Informovanie verejnosti a propagácie bosé turistiky
Zastupovanie spolku pri jednaní s orgánmi štátnej správy a samosprávnych korporácií
Činnosti v súlade so stanovami spolku Bosá turistika
Plnenie ďalších úloh na základe poverenia spolku Bosá turistika
Bosá turistika - Slovenská republika je pobočkou spolku Bosá turistika, z.s. 
 
Poslaním Bosé turistiky - Slovenská republika:
 
  • Organizovanie bosonohých aktivít, najmä akcií a výletov na slovenskom
  • Informovanie verejnosti a propagácie bosé turistiky
  • Zastupovanie spolku pri jednaní s orgánmi štátnej správy a samosprávnych korporácií
  • Činnosti v súlade so stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnenie ďalších úloh na základe poverenia spolku Bosá turistika
  • Úzka spolupráca s Klubom slovenských turistov
 
 
 
Riaditeľ pobočky:
 
Mgr.  Matúš Svinčák
kouč přirozeného pohybu, inštruktor a lektor
 
Webové stránky:
https://krizomkrazomnaboso.blogspot.cz/
https://www.ventrocentrum.cz/
 
 
Tel.: Slovenská republika +420-725-744-326 
Tel.: Česká republika +421-910-847-014 
Email: svincakm@gmail.com