Guests area

Zde je prostor pro vkládání úvah, myšlenek, názorů a článků našich čtenářů,institucí, organizací i jednotlivců. Bosá turistika o.s. prohlašuje, že názory, úvahy články různých autorů, v této sekci uvedené se nemusí shodovat z oficiálními stanovisky Bosé turistiky o.s. Na tomto místě je však dán prostor třetím subjektům k šíření svých myšlenek a diskusích o nich.  

Zde vložte svůj příspěvek

Zeměrájem naboso

Igy | 02.06.2014

Dobrý den,

dovoluji si Vašemu zájmu doporučit informaci o akci zážitkového parku Zeměráj (2. ročník běhu naboso), kde kromě závodu budou zabezpečeny i různé atrakce pro bosé nohy, bosá stezka, informace o dětském obouvání a o minimalistické obuvi, prezentovat se bude i zcela nová forma pěší turistiky - zdravá, pohodová a zajímavá turistika naboso a knížka Ne-li bosky, z nohou trosky (palmknihy.cz). Pro blížší informaci viz níže.

Zdraví Igor Slouka.

Program na sobotu 21. 6.
ZÁVOD V BĚHU – ZEMĚRÁJEM NABOSO
Víkend ve znamení bosých nohou – 2. ročník závodu v běhu Zeměrájem naboso.
Start hlavního závodu je v sobotu 21. června v 15 hodin. Startovné je 10 Kč. Doprovodný program zahrnuje soutěž ve tvoření bosýma nohama s deseti zábavnými dovednostními úkoly, komentované procházky s výkladem zkušeného instruktora, seznámení s metodikou turistiky naboso, konzultace problematiky vývoje dětských nožiček, nejnovější poznatky z oblasti dětského obouvání, seznámení s testovací sadou prstových bot Vibram Fivefingers. A samozřejmě si můžete projít naši kilometr dlouhou stezku naboso – jedinou svého druhu v České republice a užít si všechny další atrakce Zeměráje.

Chození i běhání bez bot po nerovném terénu je zdravé, uvolňující, nabíjí energií a radostí. Bosá chodidla se rázem stanou zdrojem mnoha poznatků. Začneme vnímat teplotu, vlhkost i proměny terénu, zcela samozřejmě se začneme vyhýbat hmyzu či hlemýžďům, stáváme se součástí přírody. Prostřednictvím nohou se tak dostaneme opět do přímého kontaktu se Zemí, vrátíme se ke kořenům lidské přirozenosti. Pokud si boty sundáme a chodidlo přestane být podepřené podrážkou, prsty se při chůzi přirozeně roztáhnou, váhu začneme přenášet více na špičku – hlavně na bříško pod palcem, a pata se naopak odlehčí. Díky tomu člověk automaticky zaujme vzpřímený postoj, kráčí či běží pružně a lehce, jít naboso shrbeně je téměř nemožné. Stačí jen sundat boty a dělat to, co naši předkové dělali odnepaměti. Chodit naboso!

článek v Turistovi

Igy | 30.05.2014

Turistika naboso – nová forma turistiky

Při pohledu na nohy si mnozí z nás určitě již někdy řek¬li, že to jsou nevzhledné, páchnoucí a nedokonalé pa¬řáty, které je nutno stále chránit obuví a podpírat jejich klenbu. Nový trend turistiky naboso však dává prostor pro vnímání nohou jako 6 milionů let vyvíjeného mis¬trovského díla evoluce. Mění se i názor na boty – mo¬derní obuv zná Evropa jen cca 500 let a ještě méně let lidé nosí boty stylem „všichni, všude a pořád“. Ví se již, že nošení obuvi je pro člověka nepřirozené a prokaza¬telně zdravotně závadné (mrzačení a zeslabení chodi¬del, působení bolestí, líheň mikroorganizmů, defor¬mace chůze apod.).

Turistika naboso se jeví jako zdravá, pohodová a zají¬mavá alternativa k turistice v obuvi. Skýtá mnohá zdra¬votní pozitiva (např. pohodu, odstranění některých bolestí, zlepšení imunity, akupresuru) a dodá vašemu výletu třetí rozměr (vnímání teploty a materiálů povr¬chu cesty). Důkazem obliby tohoto nového trendu je budování zahraničních či tuzemských bosých stezek, parků a pořádání bosých akcí, kdy pomalu ale jistě do¬chází i k boření sociálního tabu bosé chůze. Při dodr¬žování určitých bezpečnostních zásad, určitých zásad plánování výletu a použití určitých technik chůze jsou rizika turistiky naboso minimální, přijatelná, a dá se běžnou rychlostí chodit i na delší výlety v těžším terénu a chladnějším počasí. Chůze naboso je velice vhodná i pro děti nebo pro zrakově postižené turisty s proško¬leným průvodcem.

Pro zájemce má KČT (p. Franc, sekce pěší turistiky) k dispozi¬ci podrobnou odbornou me¬todiku turistiky naboso, bosá tématika bude též prezentová¬na na některých akcích KČT – Praha 22. 6. 2014 Piknik v bo¬tanické zahradě, 13. 9. 2014 Týnec nad Sázavou – TP Přes čtyři zámky, 26. – 29. 6. 2014 letní sraz turistů Bělá nad Rad¬buzou a při DP „Poslední pu¬chýř“ v Benešově u Prahy. Pro podrobné a humorné infor¬mace o chůzi naboso lze do¬poručit el. knihu Slouka, I.: Ne-li bosky, z nohou trosky (Praha, Freetimepublishing 2014, Palmknihy.cz).

Mgr. Igor Slouka, Jiří Franc, sekce pěší turistiky PR KČT
Časopis Turista 6/2014, str. 58 – 59, vydává Klub českých turistů.

Naboso na Velký Zvon

Igy | 29.05.2014

Naboso na Velký Zvon
propozice pro veřejnost

Odložte na celostátním letním srazu turistů své nepřirozené a zdravotně závadné boty a s nimi i stud. Vyzkoušejte novou formu zdravé, pohodové a zajímavé turistiky – turistiku naboso a využijte k ní své nohy, 6 milionů let vyvíjené mistrovské dílo evoluce. Odnesete si mnoho poznatků a zážitků … a boty v ruce.

***
Kdy a kde: sobota 28/6/2014, start / cíl pila Nový Dvůr, N 49°34´1,829´´, E 12°39´37,246´´, ca 5 km JZ od Bělé nad Radbuzou, 2,5 km na SV pod Zvonem, na silnici mezi Smolovem a Rybníkem. Start hromadného výletu v 10,45 h, návrat cca v 16 h.

Popis výletu: Bosý skupinový výlet povede zkušený instruktor, který zajistí též průběžný výklad. S sebou doporučujeme vzít si repelent a vlhčené ubrousky, dále tašku/batoh na boty, které si byste si měli nést s sebou.

Celkem ca 8 km. Tam 4 km (pila N. Dvůr – V. Zvon) a 4 km po téže trase zpět. Kromě krás přírody (znovu)poznají Vaše chodidla chůzi po nejrůznějších materiálech. Jde o část trasy KČT č. P11, střídavý povrch s preferencí přírodních povrchů. Půjdeme ca 2 km do sedla mezi Zvonem a Mufloním v., a dále 2 km po severním úbočí Zvonu, avšak dle situace na místě (povrchy cest, nespolehlivost map) může být trasa drobně upravena. Důležitým bodem v polovině trasy je vrch Velký Zvon (Plattenberg, 7 km JZ od Bělé), 863 m.n.m, na němž se nachází běžně nepřístupná 40-timetrová vojenská věž spadající pod brigádu pasivních systémů elektronického boje. Na Zvonu bude 1 hodina přestávka na rozhlednu a občerstvení.

Doprava: po vlastní ose (vlastní auto či spolujízda, parkování povoleno, dále pěšky 5 km z Bělé či 1,5 km ze Smolova apod.). Autobus pro bosé turisty: odjezd z Bělé v 10,30 h, z pily N.Dvůr 16,10 h.

Infostánek o turistice naboso: infocentrum Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, GPS N 49°35´29,629´´, E 12°42´54,721´´. Nejméně v době 10 – 10,30 a 16,15 – 17 h bude u infocentra možnost nahlédnout do letáku o chůzi naboso (a objednat si jej zdarma do mailu), nahlédnout do metodiky turistiky naboso (a objednat si ji zdarma do mailu event. ji má k dispozici sekce pěší turistiky KČT), nahlédnout do elektronické knihy „Ne-li bosky, z nohou trosky“ (a zakoupit ji na CD či objednat si ji na www.palmknihy.cz), eventuálně získat informace o dalším subjektu, sdružení Bosá turistika. Informační stolek bude nejméně v době 12,45 – 13,45 i na Velkém Zvonu.

***
Bezpečnost pro tuto akci: Kráčejte zvolna, opatrně, dávejte pozor, kam šlapete. Půjdeme běžným přírodním prostředím s běžnými riziky jako např. hmyz, větvičky apod. Zvažte, zda nemáte Vy či Vaše dítě zdravotní kontraindikaci k chůzi naboso. Před případným opětovným obutím do bot si nohy otřete či umyjte. Za mokra dávejte pozor na uklouznutí, za horka dávejte pozor na rozpálený povrch cesty. Akci absolvujete na vlastní nebezpečí. Instruktor má s sebou lékárničku.

Info KČT: KČT Bělá nad Radbuzou, 379766318, knihovna@belanr.cz, 14. ročník akce „Letní sraz turistů“, https://www.kct.cz/cms/turisticka-akce?xid=5977 .
Bosý instruktor na místě: p. Slouka, 603 269 052, igor.slouka@seznam.cz

S laskavou podporou KČT bosý program zpracoval a vede Mgr. Igor Slouka, pedagog, metodik a aktivní bosý turista.

Přidat nový příspěvek