Bezpečně naboso - rizika a prevence

18.06.2013 23:16

Každá činnost, sport, nebo práce, ač už ji konáme jako povinnost či pro zábavu, nese sebou jisté riziko poranění. Proto je dobré  dodržovat některé zásady, abychom toto riziko co nejvíce eliminovali. Když jdeme přes silnic, rozhlédneme se napravo a nalevo, sluníme-li se, natřeme se opalovacím krémem, pracujeme-li s dráždivým čistícím prostředkem, bereme si gumové rukavice.

Nejinak je tomu s prevencí i při chůzi naboso. I tady je na místě určitá opatrnost, aby bylo možné předejít zbytečným úrazům úrazům.  Zde uvádíme nejdůležitější z nich:

 

 
1)     Obvykle se lidem líbí chodit naboso v interiéru, venku pak v létě
na hřišti, na pláži, na zahradě, na čistém chodníku či v čistém parku, 
na pohodlné lesní či polní cestě apod. I Vy tak můžete začínat, než 
třeba přejdete na náročnější terén a chladnější počasí. Zpočátku 
kráčejte zvolna, opatrně, pokožku vždy chraňte repelentem a případně 
krémem na opalování. 

2)      Je možné též chodit i za lehkých mrazů, sněhu a náledí, pakliže 
se Vám to bude líbit. Je však důkladně zapotřebí zvážit aktuální teplotu
(např. v -6 °C raději nezkoušet :-), čas strávený naboso v souvislosti 
s mírou pohybu chodidel (která se při pohybu zahřívají více, než při 
postávání), míru otužení Vašich chodidel apod., abyste předešli 
omrzlinám.

3)      Dávejte pozor, kam šlapete, choďte v bezpečném prostředí, 
vyhýbejte se drsnému asfaltu či štěrku. Vždy zvažte, není-li z nějakého 
konkrétního závažného důvodu nutné mít obuv, a to např. vzhledem k 
počasí, terénu či k vykonávaným činnostem. 


4)      Nechoďte naboso, máte-li nějakou zdravotní kontraindikaci, např.
diabetes, neuropatii, alergii na bodnutí hmyzem, akutní poranění atd.; 
toto vám může sdělit váš lékař.

5)      Za mokra dávejte pozor na uklouznutí, zejména na hlíně či v 
blátě.

6)      Za horka dávejte pozor např. na rozpálený či rozteklý asfalt.

7)      O namáhaná chodidla pečujte – nehty se doporučuje stříhat 
nakrátko. Po chůzi se doporučuje chodidla umýt (vodou či vlhčenými 
ubrousky), dále (obzvláště pokračujete-li v botech) ošetřit nohy i boty 
desinfekčním přípravkem proti plísním (např. Demycan Forte) a chodidla 
často ošetřujte hydratačním krémem na bázi oleje či vosku (např. DM 
Balea Fuss Balsam). Nedoporučuje se však klasická pedikúra s oškrábáním 
„podrážky“ chodidla.

8)      Raději s sebou noste lékárničku a záložní obuv.

9)      Sdružení nepřebírá jakoukoli odpovědnost za případné újmy 
způsobené tím, že budete chodit naboso. Pro Vaši bezpečnost jsme Vám dle
nejlepšího vědomí a svědomí poskytli maximum informací, na rozdíl od 
prodejců bot, kteří rovněž nepřebírají odpovědnost, avšak ani zdaleka 
vám rizika, zmíněná v informačním textu (naboso si zajděte pro zdraví a 
pohodu), pochopitelně nesdělí.

 

Autoři: Úvod: Mgr. David Mrhač, Body 1-9 Mgr. Igor Slouka

Mgr. Igor Slouka je pedagog a metodik, sociální pracovník v oblasti zrakového postižení, otec dvou dětí, aktivní turista a bosochodec, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (oblast bezpečnosti práce). Bosou tématiku konzultoval jak s lékaři tak s další osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a dále použil níže uvedenou literaturu.