Pobočný spolek

31.05.2014 19:52

Počátkem jara jsme zaznamenali několik žádostí o formu spolupráce prostřednictvím pobočných spolků.  Status pobočného spolku je upraven v § 228, zákona č. 89/2012 Sb.: Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.  Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku. 

Vaše nabídky na zřízení a vedení pobočných spolků chápeme jako výraz  Vaší důvěry v naši organizaci, vážíme si jí a děkujeme Vám za ni. Je pro nás též signálem našeho úspěšného naplňování vytyčených cílů a poslání. 

Povolení zřídit pobočný spolek však náleží dle stanov plně do kompetence členské schůze a proto se na nejbližší členské schůzi budeme touto otázkou v dohledné budoucnosti zabývat. 

Osobně jsem pro pobočné spolky, neboť věřím v oboustranný přínos. Tento měsíc jsme například  museli odmítnout účast na některých veřejných akcích, které nám kolidují s akcemi, na nichž jsme přislíbili účast již dříve.  Pobočné spolky by organizovaly vlastní  aktivity a zastupovaly by nás na veřejných akcích ve svých regionech. Na oplátku bychom jim poskytnuli veškerou podporu, propagaci, PR služby, reklamní předměty  a zázemí mateřské organizace. 

Spolupracujeme s významnými českými firmami institucemi, jejichž partnerství nám je značnou oporou. Díky tomuto partnerství se o připravovaných akcích pravidelně dozvídá více jak 7000 zájemců z vymezených cílových skupin a v průměru přes 3000 návštěvníků našeho webu a další se o nich dozvídají prostřednictvím regionálních i celorepublikových médií. A tímto vším Vás v budoucnu chceme podpořit, pokud Vy si vezmete na starost organizaci akcí ve Vašem regionu. 

Výše uvedené vyjadřuje však pouze můj osobní názor na zřízení pobočných spolků, závazné však  bude rozhodnutí členské schůze. Proto prosím vyčkejte. Pro případ, že pobočné spolky dostanou zelenou, je třeba připravit jejich strukturu a způsob fungování. 

Proto už nyní pište své náměty, připomínky, případně dotazy přes formulář (na pravo). 

 

Děkuji

David Mrhač 

Dotazník - Pobočný spolek