Radnice: Výzva pro občany Prahy 10 Projekt Moje stopa - první Stezka pro bosou chůzi v Praze

24.01.2016 08:39

Výzva k hlasování        

Radnice Prahy 10 připravila společně s neziskovou organizací Agora Central Europe, o. p. s., unikátní projekt Zanechej stopu, v jehož rámci budou občané této čtvrti přímo určovat využití financí z rozpočtu městské části.

Projekt umožnil občanům přijít s návrhy úpravy veřejných prostor a hlavně sami hlasováním rozhodnout, které návrhy radnice zrealizuje.

 

 

Občané Prahy 10  Lucie a Slávek Alblovi předložili návrh Hmatové stezky pro chůzi naboso v prostoru parku Malinová - Chrpová. Návrh byl prezentován a označen jako životaschopný

Prezentaci projektu si stáhněte zde

Veřejné hlasování 

Hlasování proběhne prostřednictvím speciálního formuláře v první polovině února 2016 na adrese www.moje-stopa.cz, kde budou všechny návrhy podrobně popsány. Hlasující bude mít možnost hlasovat jednou pro každý návrh a to PRO i PROTI.

Obyvatelé Prahy 10 bez přístupu k internetu budou moci o projektech hlasovat za pomoci zaměstnanců úřadu ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10.

Termín: 15. do 26.2.2016

Vítězné projekty budou po ukončení hlasování zveřejněny na adrese  www.moje-stopa.cz, a prostřednictvím dalších médií.

 

 

  • Proč Praha ještě nemá Bosou stezku? 

V České republice je přibližně 20 veřejných hmatových stezek pro bosou chůzi, na kterých se bosí projdete po písku, šiškách, jehličí, oblázcích a dalších příjemných materiálech. 

Kupodivu, nevíme o žádném bosé stezce v našem hlavním městě. Tato, pokud návrh zvítězí, bude první.

  • Proč prostor Malinová - Chrpová?

V prostoru Parku Malinová – Chrpová, kde navrhujeme Bosou stezku realizovat, se zejména přes léto pohybují návštěvníci, především rodiče s dětmi bosí a realizace Bosé stezky jim tak přinese optimální podmínky pro tuto zdravou aktivitu.

  • Zdravotní přínos

Účelem hmatové Bosé stezky v prostoru Parku Malinová – Chrpová je poskytnout chodidlům návštěvníka rozličnou škálu příjemných vjemů na bezpečném úseku v přesně vymezeném prostoru, který se stane prvkem volnočasové aktivity poskytující zdravotní přínosy (u dětí půjde mimo jiné o podporu vývoje zdravých nohou), přispěje k podpoře návštěvno né lokality (v Praze půjde nejspíše o první veřejnou Bosou stezku) 

  • Estetický přínos a zvýšení atraktivity parku

Bosá stezka postavená z vhodně zvolených materiálů obrubníků a povrchů, plní nejen úlohu místa pro bezpečnou chůzi naboso, ale je také vhodným estetickým architektonickým prvkem, komplementující genius loci daného místa.