Výzkum Kinematických a kinetických vlivů na chůzi

 

CÍL VÝZKUMU:

  • Diference v kinetických a kinematických vlivech chůze naboso a v obuvi na pohybový aparát člověka

 

KOHO HLEDÁME:

  • Dobrovolníky,  kteří pravidelně chodí bosí, za účelem testů chodidel a pohybového aparátu v naší Ostravské laboratoři.
  • Měření proběhne od 24. 11. - do 20.11. 2016.

CO VÝZKUM PŘINESE VÁM:

  • Naměřené výsledky Vám budou k dispozici.
  • Dozvíte se sami něco o sobě
  • Podpoříte seriózní zkoumání vlivů současného  trendu chůze naboso na lidský organismus

Jestliže chcete pomoci a zapojit se jako dobrovolník na výzkumu, prosím kontaktujte mě přes níže uvedených kontaktech nebo přes registrační formulář.

 

Děkuji

Jan Kolář, student III. ročníku oboru REKREOLOGIE

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Katedra studií lidského pohybu

tel: 773 294 543, email: jkolarj@gmail.com

Přihlášení do výzkumu kinetické a kinematické vlivy při chůzi

lalobratorní měření v rámci výzkumu studentů Ostravské univerzity: