Projekty a spolupráce

Naše nezisková organizace působí v ČR od června  2013. Od té doby se stala  známým a důvěryhodným subjektem, což dokládá nejen podpora našich partnerů, ale též pozornost, jenž nám stále častěji věnují media. Stáli jsme u zrodu projektu, jehož cílem bylo popularizovat chůzi naboso jako součást zdravého životního stylu a ukázat, že za bosé nohy na veřejnosti se člověk nemusí stydět. S uspokojením sledujeme ,že trend bosé chůze a bosého běhání u nás stoupá a jsme hrdí na míru, kterou jsme k němu přispěli a přispíváme. 
 
 • O našich akcích se prostřednictvím newsletterů dozví více jak 7000 uživatelů internetu z řad cílových skupin. Naše webové stránky zaznamenávají měsíčně až 4000 návštěv. 
 • Pozvánky na  akce publikujeme nejen na sociálních sítích, ale také na webech jako např. wwww.kudyznudy.cz či www.spolecneaktivity.cz, čímž dále výrazně zvyšujeme informování veřejnosti.  
 • O významějších akcích, které připravujeme, jsou vždy, prostřednictvým tiskových agentur informována  všechna celoplošná i regionální media.
 • Díky sdílené reklamě umíme zajistit propagační předměty (letáky, balónky, tašky atd.) až za 1/3 jejich obvyklé  tržní ceny.
 • Naš personál (animátoři, bostesky a bostesáci) děláí svou práci s nadšením, protože při ní může chodit naboso.
Umíme připravit projekt, zajistit jeho koordinátora, personál, zázemí a reklamu.
 

Máte-li zajímavý nápad na bosou akci? 

Chcete-li pomoci s organizováním a propagací? 

 
 Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace si můžeme dovolit nabídnout Vám velmi příznivé podmínky.  

 

 
 
 
 
 

 

Organizujeme

 •  výlety (do přírody, do hor)
 •  vandry, tábory
 • společenské akce
 • sportovní akce

Spolupracujeme

 •  se zavedenými firmami
 •  s veřejným sektorem
Podporujeme
 • charitativní projekty

Zajistíme

 • podporu Vašich akcí
 • reklamu, PR 
 • informování médií
 • propagační materiály