Kdo bosou stezku postaví?     Jak ji zafinancovat?

Nejčastější dotazy na bosé stezky

 

1) Jakým způsobem bývají stezky zabezpečeny, aby návštěvníci neodnášeli jednotlivé části?

Zabezpečit stezku nikdy 100 % nelze, pokud není uvnitř oploceného areálu. Lze však při její výstavbě použít materiály, které nebudou pro zloděje atraktivní. Lze ukrást obrubníky i povrch, ale ještě jsme neslyšely o případu, že by se tak stalo.

Obrubník pásový: zahradní: bývá zapuštěn v zemi, je plastový, není zájem ho krást.

Obruvník Kulatina, půlkulatina: částečně zapuštěná v zemi, tvořící čtverce navzájem spojené (bez hřebíků), obvykle také nikdo neodnese.

Betonové obrubníky: zapuštěné částečně do země, mohou se někomu hodit do zahrádky.

 

Povrchy: Je dobré použít přírodní materiály běžně dostupné.tj. šišky, písek, jehličí, kůru, oblázky štěrk. Zde ani tak nehrozí krádež (ta by spíše hrozila, pokud by stezka byla tvořena např. barevnou mulčovací kůrou, dekorativními oblázky či štěrkem z Baumaxu atd.), jako spíš to, že povrchy se postupně, byť třeba jen částečně, dostanou mimo oblast ohraničenou obrubníky. S tím je nutné vždy počítat. 

 

2) Dochází k doplňování/obnovování částí v nějakých pravidelných cyklech, nebo prostě až když je to neúnosné?

Ano, dochází. Částečně odpovězeno výše. Jde o druh povrchu. Organický materiál (šišky, větévky, kůra atd., se časem rozpadá a nebo ztratí požadované vlastnosti, např. šišky změknou atd.), anorganický materiál, jako štěrk, písek, se občas dostane mimo obrubník, je třeba ho také doplnit. Frekvence doplňování záleží jak na typu materiálu povrchů, tak i na místních podmínkách, zvýšená vlhkost, návštěvnost atd.). V sezoně je dobré stezku alespoň jedenkrát či dvakrát měsíčně projít (pokud je hodně frekventovaná tak raději alespoň jedenkrát  týdně)  a zkontrolovat a po zimě je nutná její revize a zpravidla i renovace, příprava na začínající sezónu.   

 

3) Po jaké době je stezka zralá na opravu, nebo částečnou opravu (pokud můžete na základě svých zkušeností říci)?

Odpovězeno výše. Určitě vždy na jaře je potřeba provést něco jako generální opravu, v průběhu sezóny vyplynou požadavky na opravu dle vizuální a hmatové kontroly. 


4) Kde je vlastně nejstarší stezka umístěna a jak je dlouho instalována (aby se dalo udělat si obrázek)?

Bohužel, tohle nemáme zjištěno. 


5) Máte zkušenosti, jak to se stezkami bývá ve veřejně přístupných prostorách?

Občas hrozí, že tam nějaký vtipálek nasype střepy nebo hřebíky, takový případ se nám stal v Loučni, ale naštěstí se na to přišlo před otevřením stezky.


6) Co stezka a zimní období? Má využití? Nebo je lepší ji nějak zazimovat (nedovedu si představit jak)?

Není nutné zazimovávat, je ale třeba počítat s její generální údržbou na jaře. Po stezce se dá naboso chodit i v zimě, najdou-li se odvážlivci.


7) Informační/propagační tabule u stezek - používají se? Jaké informace je dobré případně na takové to tabule umístit?

Používají. Je dobré tam umístit informaci o zdravotním přínosu chůze naboso a o tom, kde lze nalézt více informací,  informaci o zákazu vstupu se psy, o tom, kdo stezku vybudoval, sponzory, dárce, atd. Pokud je stezka financována z veřejných zdrojů, z fondů EU např., je přímo povinností uvést příslušný evropský fond, operační program atd.


8) Nevím, jestli není moc drzé zeptat se také na postup vytváření stezky - co dáváte dospodu jako izolaci pod jednotlivé povrchy, jaké silné vrstvy používáte, jaké všechny materiály už jste použili, s čím máte nejlepší zkušenosti - pokud nechcete, nemusíte odpovídat...

Pokud budete dávat izolaci, mělo by se jednat o propustný materiál, pokud by izolace byla hydrofobní, může držet vodu a tím znehodnotit organické typy povrchů. Izolace dle našeho názoru  není ve většině případů třebatřeba, pokud ano, tak spíše síťová propustná pásovina. 

 

9) Abych mohl připravit nějaký odhad nákladů, mohl bych Vás poprosit o nastínění rozpočtu (alespoň hrubého), pokud byste stezku realizovali přímo vy "na klíč" (viz. nabídka na Vašich webových stránkách)? 

Stezku lze vybudovat poměrně levně svépomocí, záleží na použitém materiálu, především u obrubníků. 1m dřevěné kulatiny či půlkulatiny pro stezku k vám na zahradu lze pořídit za již za 55 Kč, pásový plastový obrubník - cca 60 Kč. Pro odhad nákladů na bosou stezku určenou pro veřejnost můžete využít náš konfigurátor. 

Dřevěný obrubník lze získat i zadarmo. Můžete se domluvit s lesním správcem, který vám dřevo věnuje jako dar a nebo, pokud stezku budujete v místě zarostlém dřevinou, bude nutno zpravidla cca 2 m2 šířky prosekat, a tím získáte potřebný materiál na obrubníky zdarma.

Povrchy: mnoho materiálu lze nalézt volně v přírodě, případně je možné požádat o darování materiálu hobby obchod.

Informační tabule: cena 600 - 6000 Kč až 12000 Kč, dle typu.

Práce: 0- 200 Kč/ hoď./osoba + doprava osob a materiálu.  Záleží na náročnosti projektu, délce trasy atd. Až budete mít konkrétnější představu o stezce, dejte vědět, jsme také nadšenci, hodně využíváme práce dobrovolníků, což náklady významně minimalizuje, určitě ale půjde  o proplacení nejnutnějších výdajů (projetý benzín, stravné).  

10) Umíte zařídit financování bosé stezky? Ano, čtěte  Kde sehnat na bosou stezku peníze? Aktuální dotační programy do 31. 12. 2016

 

Vybudovali jste stezku, chodník, či hřiště svépomocí?

 Prosíme, pošlete nám foto na 

bosaturistika@bosaturistika.cz