Aktuální dotační programy

Na této stránce přinášíme aktuální informace o konkrétních dotačních příležitostech, z kterých jdou čerpat dotace pro stavbu bosáých stezek a nejenom jich. 
 
VÝZVA: Dotace pro obce od 3000 obyvatel
Regionální programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj 
 
Dotace na stavbu bosé stezky                    
 
Jedinečná příležitost získat finanční příspěvek na stavbu bosé stezky ve Vaší obci.Dotaci lze využít také na rekonstrukci nebo vybudování hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučené stezky, apod. spadá pod
dotační titul DT č. 2.
 
Kdo může žádat: obec do 3 tis. obyvatel
Výše dotace: 70% z celkových nákladů
Žádosti o dotace se přijímají do:  do 30.12.2016
 
 
 
 
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
dotační titul DT č. 2 
 
Dotační příležitosti pro malé obce na občanskou vybavenost pro děti a mládež !
(Rekonstrukce místností pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost)

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel
Výše dotace: 70% z celkových nákladů
Žádosti o dotace se přijímají do: 30.12.2016
 
 
Podpora obnovy místních kounikací           
dotační titul DT č. 5 

Dotační příležitost pro malé obce na obnovu místních komunikací !

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel
Výše dotace: 50% z celkových nákladů
Žádosti o dotace se přijímají do: 30.12.2016
 
 
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
dotační titul DT č. 4 
 
Dotační příležitosti pro malé obce na obnovu sakrálních staveb ( kaple, márnice, sochy, boží muka, apod)

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel
Výše dotace: 70% z celkových nákladů
Žádosti o dotace se přijímají do: 30.12.2016
 
 
Podpora obnovy místních kounikací           
dotační titul DT č. 5 

Dotační příležitost pro malé obce na obnovu místních komunikací !

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel
Výše dotace: 50% z celkových nákladů
Žádosti o dotace se přijímají do: 30.12.2016