Nejčastější dotazy k dotacím

 
1. Jaké jsou podmínky pro žádost o grant ?

Vyhlašovatel příjmu žádostí zveřejňuje podmínky výzvy, oprávněné žadatele, povinné přílohy. 
 
Obecně je platné, že žadatel musí být:
 • vlastníkem  pozemku 
 • ve výjmečných případech postačí dlouhodobý pronájem 
 
2. Jaké jsou obvykle povinné přílohy žádosti?
 • zpracovaná projektová dokumentace
 • oprávněnost žadatele (zakládací listina, přidělení IČ, apod.) 
 • výpis z katastru nemovitostí
 • projektový záměr 
 • rozpočet

3. Fyzické a právnické osoby: Jaké jsou možnosti požádat o grant nebo dotaci na výstavbu bosé stezky?


Tyto subjekty mají omezené možnosti, v některých případech lze využít granty obce a příslušného krajského úřadu.
 
 
4. Neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, školy, školská zařízení): Jaké jsou možnosti požádat o grant nebo dotaci na výstavbu bosé stezky? 
 
 • Tyto subjekty mohou požádat o grant na příslušné obci, dále příslušný Krajský úřad
 • Grantové prostředky také vypisují nadace (nadace ČEZ, nadace Partnerství, nadace VIA).
 • Další možnosti jsou v místě příslušné Místní akční skupiny.
 
 
5.  Obce, města:  Jaké jsou možnosti požádat o grant nebo dotaci na výstavbu bosé stezky?
 
 • Obec může požádat o grant v rámci každoročně vyhlašovaných grantových podpor příslušný Krajský úřad, případně nadace.
 • Další možnosti jsou v místě příslušné Místní akční skupiny.
 • V současné době je možné podávat žádosti o dotaci do konce roku 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program na podporu obnovy a rozvoje venkova.

 
6. Na koho se mohu obrátit pro konzultaci, nebo zpracování projektového záměru ?
 
Můžete se obrátit  přímo na náš spolek: 
 
Ing. Dagmar Ruferová
dotační poradenství a konzultace
tel.: 775 031 332
e-mail: dagmar@ruferova.cz