BOSÁ STEZKA NA KLÍČ

 K O N F I G U R Á T O R 

Bosé stezky stavíme v ČR od roku 2014. Byli jsme první a jsme pravděpodobně jediní, kdo se jejich výstavbou zabývá sériově. Know how, které jsme díky tomu získali se odráží ve vysoké kvalitě, kterou zaručujeme. Naše bosé stezky naleznete zejména v parcích měst, dětských léčebnách a mateřských školách.

Bosou stezku Vám postavíme na klíč. Díky našemu konfigurátoru si navrhnete stezku tak, aby vyhovovala Vaší představě i požadavku na cenu. Níže jsou uvedeny  vzorové cenové nabídky na základní typy stezek.  

Než u nás objednáte bosou stezku, navštivte naši galerii.

NABÍZENÉ VERZE  BAREFOOT TRAIL  - 10 m 


ZÁKLADNÍ  PARAMETRY
 
ILUSTRAČNÍ FOTO

1. DUB S KŮROU - 10 m

    OBRUBNÍK min ⌀ 10 cm do ⌀ 15 (nebo větší)

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

    CENA: 90.000 Kč bez DPH

    Cena za každý přidaný metr: 9.000 Kč bez DPH                        

 


 

2. AKÁT ODKORNĚNÝ NENATŘENÝ - 10 m

     OBRUBNÍK  od ⌀ 15 cm do ⌀ 20 cm (nebo větší)

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

     CENA: 90.000 Kč bez DPH

     Cena za každý přidaný metr: 9.000 Kč bez DPH

  

3. OVÁL Z AKÁTU - 10 m

     OBRUBNÍK  od ⌀ 15 cm do ⌀ 20 cm (nebo větší)

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

     CENA: 100.000 Kč bez DPH 

     Cena za každý přidaný metr: 10.000 Kč bez DPH

4. BAREFOOT TRAIL STONE - 10 m

    OBRUBNÍK KAMENNÝ  NEBO BETONOVÝ

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

    CENA: 110.000 Kč bez DPH

    Cena za každý přidaný metr: 1.100 Kč bez DPH

 
VÍCENÁKLADY
V ceně bosé stezky je zahrnut materiál a práce.  K ceně je nutné připočíst:

PAUŠÁL NA DOPRAVU MATRIÁLU: 5.000 - 10.000 Kč, dle množství a vzdálenosti
PŘÍPADNÉ NÁKLADY NA BYTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ: Náklady se stanoví dle konkrétních ubytovacích možností v daném regionu, nelze je odhadnout paušálně. Jsou započítány do konkrétní nabídky. Zpravidla činí 3.000 Kč až 5000 Kč  u menších stezek, u větších stezek však mohou být až 20.000 Kč, v závislosti na počtu dní, počtu pracovníků a cen za ubytování v daném regionu. Ceny za ubytování za osobu se pohybují v hotelích a apartmánech od 600 Kč do 1200 Kč. Menší stezku (cca 10 - 15 m) staví 2-4 lidé, větší stezky 5 až 8 lidí. Odpovídající ubytování může také zajistit objednatel na své náklady, pak je do více nákladů nezahrnujeme.  

 
 
 

 

Ceny jsou uvedeny bez dopravy.   Ceny jsou bez DPH

Záruka:  3 roky

Záruční servis:   1x ročně profylaktická prohlídka (zdarma, platí se pouze doprava)

                           Paušál servisní smouvy 2.000 Kč/rok + doprava

Pozáruční servis: 1x ročně profylaktická prohlídka 3000 Kč/rok + doprava

                           Paušál servisní smouvy 5.000 Kč/rok + doprava

 

DOPLŇKY

 Akátová lavička (včetně zapuštění do betonu)        Infotabule A0 (včetně textu a osazení do betonu)                                             

 Cena: 7 900 Kč bez DPH za 1 kus včetně montáže     Cena: 25 000 Kč bez DPH včetně montáže

 

  Projekt (včetně výkazu výměru a vizualizace)         

 Projekt obsahuje:  

 
- základní informace o účelu bosé stezky
- údaje o dotčených pozemcích
  (č. parcely, údaje z KN)
- zákres v katastrální mapě
- zákres do ortofotomapy
- příčný řez (výkres)
- soupis materiálu (výkaz - výměr)
- jednoduchá vizualizace
- předpokládaná cena díla


 

 
Cena: 10 000 Kč bez DPH
(v případě, že bosou stezku objednáte u nás, je projekt zdarma. Po realizaci díla Vám bude cena za projekt odečtena z ceny bosé stezky.)

 

Místní šetření před zpracováním projektu (výjezd, zaměření, konzultace)

Cena: 2 500 bez DPH + náklady na dopravu

 

KONFIGURÁTOR

Slouží k objednání nezávazné CENOVÉ NABÍDKY bosé stezky.

Kde sehnat finance? 
 

- Čerpejte dotaci ze strukturálních fondů EU

- Využijte operační programy (2013 - 2020)

- Nebo zažádejte o grant ve vašem regionu.