ÚDRŽBA BOSÉ STEZKY A SERVISNÍ CENÍK

Aby životnost bosé stezky byla co nejdelší, stále skvěle vypadala a sloužila lidem k užitku, je třeba o ni pravidelně pečovat. 
Vzhledem k tomu, že stavíme v průměru 3 bosé stezky za rok  již od roku 2014 a do roku 2021 jsem jich postavili 20, měli jsme možnost sledovat po poměrně dlouhé období jejich stav, vyhodnocovat jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům a na základě těchto zkušenností navrhovat základní i preventivní údržbu.
 

Údržbu bosé stezky během roku lze rozdělit do 3 základních fází:

1) JARNÍ PŘÍPRAVA NA SEZÓNU

 • Sestává z ošetření obrubníků OCHRANNÝM PIGMENTOVÝM NÁTĚREM, který oživí povrch obrubníků tak, že vypadají jako nové a současně je chrání (působí jako prevence) před oxidací a povětrnostními vlivy. Případně se provede impregnace proti hnilobě dřeva a dřevokazným škůdcům, houbám, plísním (doporučujeme hlavně u stezek, jejichž obrubníky nejsou pravidelně ošetřovány ochranným nátěrem a též před aplikací ochranného pigmentového nátěru.)
 • Provede se technická revize všech prvků bosé stezky. 
 • Provede se plení, vytrhá se nežádoucí tráva a plevel, odstraní se nežádoucí materiál, např. spadané listí.
 • Znehodnocené, degradované, nebo chybějící povrchy se nahradí novými, případně se stávající povrchy přefiltrují nebo dosypou.

2) PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ ÚDRŽBA

 • 1 x až 2x do měsíce se provede kontrola bosé stezky, funkčnost prvků, provede se plení, filtrace a dosyp povrchů.

3) PŘÍPRAVA NA UKONČENÍ SEZÓNY

 • Doporučuje se opět aplikovat ochranný nátěr, nebo impregnaci proti hnilobě dřeva a dřevokazným škůdcům, houbám, plísním. Pokud jsou dřevěné obrubníky v dobré kondici, je možné stezku zakrýt i plachtou.
CENÍK SERVISU A ÚDRŽBY      
SERVISNÍ ÚKON CENA ZA 1 bm  POČET PERIOD PŘÍKLAD
(BOSÁ STEZKA 10 M)
JARNÍ PŘÍPRAVA NA SEZÓNU
 • technická revize prvků a obrubníků
 • aplikace ochranného pigmentového nátěru  
 • plení (odstranění trávy, plevele a nežádoucího materiálu,např. napadaného listí)
 • dosyp a filtrace povrchů (mulčovací kůra, štěpka, šišky, písky)
Jarní příprava na sezónu je současně první pravidelnou servisní údržbou v případě, že zákazník  objednal pravidelný měsíční servis.
900 Kč
bez DPH
1 9 000 Kč
bez DPH
PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ ÚDRŽBA - 1 x MĚSÍČNĚ
 • kontrola bosé stezky, funkčnosti prvků
 • plení (odstranění trávy, plevele a nežádoucího materiálu,např. napadaného listí)
 • dosyp a filtrace povrchů (mulčovací kůra, štěpka, šišky, písky)
170 Kč
bez DPH
6 1 700 Kč
bez DPH/ měsíc

9 600 
bez DPH/6 měsíců
PŘÍPRAVA NA UKONČENÍ SEZÓNY
 • aplikace ochranného nátěru nebo impregnace dřeva a dřevokazným škůdcům, houbám, plísním
  
300
bez DPH
1 3 000 Kč
bez DPH 
NÁKLADY NA DOPRAVU 8 Kč bez DPH/km
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO doplnění větších kamenů, valounů, šlapáků, nebo jiných větších obdobných prvků, které byly ze stezky odneseny třetími osobami
 
 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA SERVIS BOSÉ STEZKY