Koronavirus a chůze naboso. Lze bezpečně?

26.03.2020 11:19

 V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 jsme zaznamenali množící se dotazy na to, zda je bezpečné chodit naboso a zda se lze koronavirem nakazit právě přenosem přes kůži holých, nechráněných chodidel. S trochou nadsázky lze otázku formulovat takto: „Patří bosochodci mezi rizikovou skupinu?“


K odpovědím na Vaše otázky jsme si přizvali praktickou lékařku MUDr. Lenku Rudolfovou

1. Co je  COVID-19?

Jde o virus z podčeledi Coronaviridae, která je označením čtyř čeledí virů, jenž způsobují různě závažná onemocnění dýchacích cest a trávicího traktu. Projevit se může běžnými obtížemi jako je nachlazení, kašel, teploty nad 38 stupňů, ale i dušností a velmi závažným stavem akutní respirační tísně, podobně jako starší onemocnění SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) a MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Dle oficiálních informací se za původní zdroj nákazy se považuje trh  v centru Wu-chanu.

2. Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?

Virus se přenáší vzduchem, formou kapénkové infekce, mezi lidmi v úzkém kontaktu, například při mluvení, kašlání a kýchání. Přenos je možný také při kontaktu s infikovanými předměty. Nejčastěji zasahuje sliznici horních a dolních cest dýchacích a spojivky. Inkubační doba může být od cca 2 do cca 14 dní. Zhruba po týdnu od nakažení se objevují neustupující horečky, zvýšená únava, bolesti kloubů a svalů a suchý kašel. Virus se také dle údajů často projevuje ztrátou čichu a chuti. U 80% nakažených je průběh mírný, zvládnutelný domácí léčbou.

3. Kudy virus do těla dostane?

Virus prostupuje do organismu přes sliznice, čili ústa, nos a oči. Jelikož si na obličej často saháme (byť si to ani neuvědomujeme), je riziko přenosu infekce tímto způsobem velké.   

Rukama uchopíme v průběhu dne spoustu předmětů. V hromadné dopravě se držíme madel, předáváme si hotovosti při placení, bereme za kliku při otevírání dveří, mačkáme tlačítko výtahu, podáváme si s druhými ruku a podobně. Všech těchto věcí i osob, kterých  se každodenně tak automaticky dlaněmi a prsty rukou dotýkáme, zcela jistě přišel do kontaktu i někdo před námi a klidně to mohl být právě roznašeč nějaké infekce.

 

A schválně, zkuste za svůj den vypozorovat, kolikrát se dotknete obličeje. Naše ruka tak slouží jako transportní plošina pro mikroorganismy na vnímavé sliznice nás nebo ostatních. 

 

Všech těchto věcí a osob, kterých se každodenně tak automaticky dlaněmi a prsty rukou dotýkáme, bychom se nyní měli vyvarovat a chovat se zodpovědně – povrchy často dezinfikovat, ruce omývat mýdlem, nosit roušku zakrývající ústa i nos, používat jednorázové kapesníky, vyhýbat se kontaktu jiných osob, nepodávat si ruce, nelíbat se.

Naproti tomu bosé nohy s těmito předměty a s kontaktem s obličejem a se sliznicemi do styku až zas tak často nepřicházejí. Jistě, na chodníku bychom nalezli spoustu patogenů, mezi nimiž čistě teoreticky může při kašli nositele viru ulpít  infikovaná kapénka. Nohy si však, jak již bylo zmíněno, ke svému a nebo cizímu obličeji zpravidla nikdo nedává, a když tak určitě čisté. A jak už víme, virus se přenáší sliznicemi, nikoliv kůží, proto je riziko minimální. 

4. Jak se naboso nenakazit

Prevencí chorob je na prvním místě důkladné mytí nohou a rukou, která byla s chodidly v kontaktu při omývání. Předejde se tak šíření rizika infekce  povrchů a podlah v domácnosti. Doporučitelné je si končetiny omýt ještě před příchodem do domácnosti, eventuálně nezapomenout dezinfikovat všechny dotčené povrchy. I špinavými chodidly lze vir přenést na podlahu, do peřin, a nebo na  dlaň, pokud se neumytého chodidla dotkneme rukou.
Nelze také zcela vyloučit přenos koronaviru krví prostřednictvím otevřených ran (např. oděrek), ačkoliv je tento způsob přenosu nejméně pravděpodobný. Máte-li zranění na chodidle, nelze bosou chůzi doporučit. Vyhněte se také lokalitám, kde ke zranění chodidel, byť i jen formou mikroranek může dojít.   

Závěrem lze tedy říct, že není třeba se obávat chodit naboso, pokud k tomu člověk přistupuje rozumně, zodpovědně ve vztahu k sobě i ostatním, vyhýbá se v současné době přelidněným místům a dodržuje nejen základní, ale v této době též zvýšená pravidla hygieny. Další doporučení při pandemii lze jednoduše nalézt i  na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

5.  Obecná pravidla prevence před nákazou koronavirem
    Doporučení ministerstva zdravotnictví

    Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

  1. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
  2. Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
  3. Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
  4. Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
  5. Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
  6. Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
  7. Necestujte do zasažených lokalit
  8. Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
  9. Sledujte aktuální informace na ověřených webech
  10. Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR  

K bodu 1 snad jen dodáme: „Po každé bosé procházce si myjte nohy mýdlem či dezinfekčním gelem."

 

Proč jsou BAREFOOTOVÉ BOTY tak drahé? 

Nás to štvalo! A tak jsme se rozhodli s tím něco udělat a vytvořili jsme

 SLEVOMAT

na BOSOBOTY značek leguano®, ZAQQ EQUITY, VIVOBAREFOOT, ALBERO, SOULAD

BAREFOOT PUZZL
pro zdravý vývoj dětského chodidla

   STAVÍME BOSÉ STEZKY    BOSOVIŠTĚ FIREWALKING
 
 

   
naše bosé stezky  naleznete v městech, obcích, školkách a školách a ozdravovnách a aquaparcích po celé České republice nejkomplexnější bosé hřiště pro zdraví a zábavu
najdete nás téměř na každém významném festivalu 
žhavé uhlíky mají 500 °C naučíme vás chodit po žhavém uhlí bez toho, aniž vyste si popálili chodidla

 

 

TIP !

Proč jsou BAREFOOTOVÉ BOTY tak drahé? 

Nás to štvalo! A tak jsme se rozhodli s tím něco udělat a vytvořili jsme

 SLEVOMAT

na BOSOBOTY značek

leguano®, ZAQQ EQUITY, VIVOBAREFOOT, ALBERO, SOULAD

BAREFOOT PUZZL
pro zdravý vývoj dětského chodidla