Právní servis: Stanovisko Ministerstva školství a tělovýchovy na dotaz: Mohou se žáci pohybovat ve třídě, na chodbách, v areálu školy, při tělesné výchově, při mimoškolních akcích (na výletech) atd. atd. naboso?

07.10.2014 23:21

Uvedený dotaz vznesl na MŠTV velice kvalifikovanou formou Mgr. Igor Slouka, pedagog,  metodik, sociální pracovník, spoluautor publikace Studium výuky prostorové orientace zrakově postižených, autor knih Ne-li bosky z nohou trosky a Zkáza Titaniku a její český literální s žurnalistický ohlas  a mnoha odborných textů, zabývajících se problematikou chůze naboso na jeho webových  stránkách www.TuristikaNaboso.cz, kde také naleznete komentář autora k vyjádření MŠT.  Vyjádření MŠTV předkládáme níže bez dalších komentářů a odkazujeme čtenáře na článek Mgr. Slouky, Školní desatero pro pobyt naboso.     ......  čtěte  celý článek