Re: Bosé nohy a erotika

Igy | 02.02.2015

Ahoj, tento problém jsem se pokusil popsat v knize Ne-li bosky, z nohou trosky, viz text níže. Igy, www.TuristikaNaboso.cz

**) Jakkoli jde o choulostivou a ještě více tabuizovanou záležitost, je i v této
publikaci, která je zaměřena zcela jinak, na místě tuto oblast s využitím Wikipedie
alespoň v základních rysech komentovat. V lidské sexualitě je zcela běžným a v pravém
slova smyslu normálním jevem skutečnost, že některým lidem se více líbí vlasy, jiným
hrudník, pozadí, nohy, sexy prádlo či oblečení, boty s podpatky, silnější či naopak hubené
tělo jejich partnerů či partnerek. Běžným jevem je též určitý abych tak řekl „lehký
exhibicionismus“, kdy lidé obého pohlaví běžně vystavují na obdiv svou krásu či ji
dokonce zvýrazňují (pozor, nehovořím o pravém exhibicionismu – nečekané ukazování
genitálií cizím lidem). Fetišismem (v našem případě by šlo o tzv. footfetish) – v zásadě
psychicky i sociálně zcela neškodným jevem – se rozumí až ten stav, kdy erotické zaměření
na určitou část těla či oblečení partnera přejde v nepřiměřené uctívání, kdy uctívaný
atribut je upřednostňován před partnerem samotným dotyčný se neobejde bez tohoto
atributu. Určitou podformou (rovněž relativně psychicky i sociálně zcela neškodnou)
onoho „lehkého exhibicionismu“ může být i chůze naboso na veřejných místech, kdy
dotyčný člověk má na veřejnosti odhalená chodidla (která sám považuje za intimní část
těla), ačkoliv rozdíl mezi nohou obutou v žabce a nohou bosou je vpravdě prachmizerný.
Spíše lze u dotyčného člověka sázet na určitou lehkou formu masochismu, kdy se jako
bosý cítí být určitým způsobem submisivní, ponížený a vzhledem k terénu či počasí někdy
i trpící. Jelikož jak v případě lehkého foot fetiše, tak lehkého exhibicionismu či lehkého
masochismu nejsou překročeny kulturou podmíněné meze obecné přijatelnosti, obzvláště
pak ve světle zcela legálních homosexuálních partnerství (či sňatků a adopcí dětí), nelze
dle mého názoru tyto případy ani řadit do skupiny pravých sexuálních úchylek
v psychiatrickém či sexuologickém medicínském měřítku.

Přidat nový příspěvek