Místní pobočka - Bosá turistika okres Hodonín

Místní pobočka spolku  Bosá turistika - okres Hodonín je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky je Kostelec u Kyjova. 

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů na Hodonínsku
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Starání se o bosou stezku v Kostelci u Kyjova
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 
 
 
Ředitelka pobočky: Alexandra Lungová
 
tel:  736 706 145
 
 info@alexandralungova.cz