Regionální pobočka pro Pardubický Kraj

Regionální pobočka Bosá turistika - Pardubický kraj je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky jsou Pardubice

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Pardubickém kraji
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika
 

Ředitel pobočky: Petr Janda

Kontakt:

 732 236  624

natech@centrum.cz