Oblastní sekce Bosá turistika - Morava


Oblastní sekce Bosá turistika - Morava je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů na Moravě 
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 
 
 
Ředitelka sekce: 
 
Linda Lankašová 
e-mail:  apodemus.zs@gmail.com
Tel.: 723 945 986