Oblastní sekce Bosá turistika - Morava


Oblastní sekce Bosá turistika - Morava je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů na Moravě 
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 
 
 
Ředitel sekce: Petr Iskra 
 
Kontakt:  morava@bosaturistika.cz