Místní pobočka náchodsko

 

Místní pobočka Bosá turistika - okres Náchod je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. 

Posláním pobočky je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů na náchodsku
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika
 
spadá pod regionální pobočku Královéhradeckého kraje