Místní pobočka Bosá turistika - okres Kolín

 

Místní pobočka spolku  Bosá turistika - okres Kolín je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky je Kolín. 

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v okrese Kolín
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Starání se o bosou stezku v Kolíně
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 
 
 
Ředitelka pobočky: Veronika Žatečková
 
tel: 775 278 528

 zateckovaver@gmail.com