Regionální pobočka - Olomoucký kraj

Regionální pobočka Bosá turistika - Olomoucký kraj je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky je Šternberk.

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Olomouckém kraji
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 

Ředitel  pobočky: Karel Fiala

Kontakt: 

Email: redakce@sternberk.org

Mobil:

Karel Fiala provozuje webové stránky www.sternberk.org