Regionální pobočka pro Kralovohradecký kraj

Regionální pobočka Bosá turistika - Královohradecký kraj je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky je Hradec Králové

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Kralovohradeckém kraji
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika
 

Ředitel pobočky: Petr Janda

Kontakt: 

732 236  624

natech@centrum.cz