Místní pobočka - okres Olomouc

Místní pobočka Bosá turistika - okres Olomouc je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky je město Olomouc.

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Olomouci a okolí
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 

NEOBSAZENO

 

Kontaktujte nás