Regionální pobočka - Jihočeský kraj

Regionální pobočka Bosá turistika - Jihočeský kraj je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky jsou Chvalšovice.

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Jihočeském kraji
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika
 

Ředitel pobočky: Pavla Chadrabová

Kontakt:

Tel.: 607 711 485

Email: pajachadr@centrum.cz

Adresa: Chvalšovice 27,Dresin, Jihočeský Kraj, Czech Republic
Na této adrese je ve venkovním areálu Hostince u Cháti bosý chodníček pro veřejnost.