Bosá turistika - místní organizace Praha, z.s. (pobočný spolek)

 
 
Bosá turistika - místní organizace Praha, z.s. 
 
Sídlo: Golfová 904/4, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČO: 05090806
Statutární orgán: Ing. Petra Petrů
                                        Kontakt: tel.:603 866 250 
 
 
 

 

 
 
 
 
Pobočný spolek Bosá turistika - místní organizace Praha, z.s. byl zřízen zřízen spolkem hlavním (Bosá turistika, z.s.), jako spolek pobočný ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., a je nadán právní subjektivitou. je tedy způsobilý nabývat práva a povinnostia být účastníkem veřnoprávních řízení. 
 

Posláním pobočného spolku je:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Praze
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika
 
Sídlo: Golfová 904/4, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČO: 05090806
Statutární orgán: Ing. Petra Petrů
Kontakt: tel.: 603 866 250