Regionální pobočka Bosá turistika Ústecký kraj 

Regionální pobočka Bosá turistika - Ústecký kraj je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky je Ústí nad Labem.

Posláním sekce je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Ústeckém kraji
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika

 

Ředitel  pobočky: PhDr. Vít Honys

Kontakt: 

Email:  honys.vit@npu.cz   

Mobil: 724 023 245