Regionální pobočka - Karlovarský kraj

Regionální pobočka Bosá turistika - Karlovarský kraj je regionálním dekoncentrátem spolku Bosá turistika. Střediskem pobočky jsou Karlovy Vary

Posláním pobočky je především:

  • Organizování bosonohých aktivit, zejména akcí a výletů v Karlovarském kraji
  • Informování veřejnosti a propagace bosé turistiky
  • Zastupování spolku  při jednání s orgány státní správy a samosprávných korporací
  • Činnosti v souladu se stanovami spolku Bosá turistika
  • Plnění dalších úkolů na základě pověření spolku Bosá turistika
 

Ředitelka pobočky: Jitka Suchanová

Telefon: 775 132 444

 jitsuch@seznam.cz